101. A Minor Forest: InIndependence (Thrill Jockey, 1991)

“A Minor Forest Supports the Destruction of Mankind”, sa de selv. San Francisco-bandet foregrep i hvert fall den såkalte math-rocken i løpet av en kort, men særs sterk platekarriere: to studioskiver og en dobbel karriereoppsummering. På Inindependence fant de den nær perfekte kombinasjonen av Louisvilles post-rock (Slint), huggende start-stopp dynamikk (Helmet) og fengslende instrumentalpartier (Don Caballero).

A Minor Forest visste å utnytte rom i musikken, uten å bygge unødvendig grandiose byggverk rundt sine komposisjoner. De var komplekse, men også fengende og utforskende på et vis som kunne tangere de fleste innen den etter hvert store bølgen av post-rockband som slo inn på den tiden. Dypt savnet? Kanskje ikke, men Inindependence er fremdeles et album som gnistrer i spenningsfeltet mellom det emosjonelle og det eksplosive.

A Minor Forest: “Erik’s Budding Romance”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s