About

Støvkorn fra den digitale kirkegården: The Big Beast er i første rekke et arkiv over skriverier gjennom årenes løp, i særdeleshet fra groove.no (redaktør 2001-2011). Her er det også tekster fra andre steder der min signatur har vært på trykk, som ballade.no (2005-2008), Dagsavisen/Nye Takter (2006-2008) og bladet Folkemusikk (2010 – ). Foreløpig er det bare én fast feature her; 101 Plater Du Ikke Høre Før Du Dør, en nedtelling over semi-interessante og halvglemte plater. Det er også rom for noe annet popkulturelt slagg i tillegg til det musikalske sludderet. En langsiktig plan er at dette skal være en arena for å skrive nye tekster om det som måtte passe meg. Og når det måtte passe.

Bjørn Hammershaug er musikkredaktør i TIDAL – verdens beste jobb for verdens beste musikktjeneste. 
The Bush Years – My Record Collection in Chronological Order
FBTW IG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s